title

Nad prawidłowym funkcjonowaniem i organizacją przedszkola czuwa Pani dyrektor mgr Anna Dziadkowiak.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno -obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie wysokie kwalifikacje, systematycznie dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, opiekunowie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach nauczycieli.

Personel administracyjny (gł. księgowa, intendentka) zajmuje się sprawami finansowymi jak płace, koszty utrzymania placówki, itp. oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości. Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Praca z dziećmi daje wszystkim pracownikom naszego przedszkola dużo satysfakcji, a każdy nawet najmniejszy sukces dziecka jest dla nas wielkim powodem do radości.

 

Nauczyciele:

 • mgr Małgorzata Perwińska
 • mgr Renata Cabaj
 • mgr Jolanta Prokopowicz
 • mgr Katarzyna Winiarska
 • mgr Justyna Prosianowska
 • lic. Wiesława Sołtys
 • mgr Anna Kuleczka
 • mgr Justyna Nowicka
 • mgr Agnieszka Lewicka
 • mgr Jolanta Olewińska
 • lic. Bogumiła Koteczka
 • mgr Justyna Wojciechowska

Pomoc nauczyciela:

 • Krystyna Tyszewicz
 • Lucyna Truskolawska

Logopeda:

 • mgr Anna Rejdaszko

Pracownicy administracyjni:

 • Edyta Sawicka – główna księgowa
 • Joanna Nicpoń – referent  ds. zaopatrzenia

Pracownicy obsługowi:

 • Alicja Kędzierska
 • Małgorzata Jaworska
 • Bernarda Jakubas
 • Małgorzata Utnik
 • Joanna Bukna
 • Aneta Falińska
 • Bożena Szostak
 • Beata Mazur
 • Michał Leoniewski

Pracownicy kuchni:

 • Szefowa kuchni – Eugenia Stec
 • Alicja Kowalik
 • Karolina Sawczuk
 • Beata Węglik
 • Ludwika Bomba